HyFlex lärande - typexempel

Arrangör Ersta Sköndal Bräcke högskola tillsammans med Södertörns högskola
Plats ALC-salen (Sal 5), Campus Ersta, Stockholm
Anmälan: xx/x kl. 10:00 - 11:30 (ALC-salen)
 

HyFlex lärande - typexempel


Innehåll och upplägg

  • Presenterar och går igenom de 11 typexempel av HyFlex lärande
  • Vi tar upp era egna erfarenheten kring undervisning på distans


Läs och ta del av denna dokumentfil innan workshop: Kursdesign_Hyflex_kompetensutveckling_2020-08-04.docxHyFlex lärande – nyttja campus och distansöverbryggande lärverktyg tillsammans

Hyflex[1] lärande innebär i korthet att studenter och lärare få mycket större flexibilitet i hur interaktioner sker med innehållet. I den här inlärningsmiljön är kursstrukturen utformad med/för både den personliga F2F klassrumssessionen tillsammans med en fullt utvecklad onlinekurs. Detta ger studenter möjlighet att välja hur de vill delta, vilket kan ändras från vecka till vecka. Dessutom "... Modellen ger flexibiliteten att hålla en klass från att hamna på efterkälken, om till exempel läraren/handledaren måste resa oväntat eller campus är stängt på grund av väder eller andra omständigheter" (Educause, 2010). 


Att kolla in före träffen, examinationsstrategier?

Kurskrav: Medtag mobiltelefon och egen portabel dator.

Plats: Vi är i ALC-lärosalen (Lärosal 5, Campus Ersta) och då tar vi upp till 10 deltagare per tillfälle. Det är workshop med egen dator. Vill du bara delta via e-möte i Teams så går detta bra.

Senaste anmälningsdatum: 1 dgr innan utbildningsträffarna. Först till kvarn!Kontaktadress för mer information, IKT-pedagog Mats Brenner 076-893 1061