Digital Glasrådgivning del 2

Arrangör Svensk Planglasförening
Tid 2020-08-25 09:002020-08-27 13:00
Plats Microsoft Teams, Online
Digital Glasrådgivning del 2
 

Nyhet – Digitalutbildning!

Glasrådgivning Del 2 – Glas i funktion


VEM VÄNDER SIG KURSEN TILL?
Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Glasrådgivning Del 1 – Möjligheternas material. I denna kurs får deltagaren en praktisk och mycket användbar introduktion till glasets alla tillämpningar. Vi har under 2019 moderniserat kurserna i Glasrådgivning 1&2 så att fler kan tillgodogöra sig utbildningen. Från en mer teoretisk utgångspunkt är fokus nu på att övergripande utbilda och inspirera om möjligheterna med glas som material.

KURSMÅL
Syftet med kursen är att erbjuda en samlad teoretisk kunskap om planglas, planglasprodukter och dess tillämpning. Fokus kommer att ligga på funktionen och praktisk användning av glas.

KURSINNEHÅLL
Glasrådgivning Del 2 – Glas i funktion behandlar 8 olika avsnitt:

 Glas och byggregler
 Personsäkerhet
 Skyddsglas
 Glas och brand
 Ljudreduktion
 Solskydd
 Dimensionering
 Framtidens glas

Glasrådgivning del 2 omfattar två halvdagar. Kursen innehåller kursdokumentation.

KURSLEDARE
Anna-Lena Fransson och Fredrik Hall Johansson, Glascentrum

KURSTILLFÄLLE
25 augusti start kl.09.00 till ca kl.12.30 och 
27 augusti 09.00 till ca kl.12.00 via Microsoft Teams.

KURSKOSTNAD
Pris 2 900 SEK/deltagare.