Zoom: Vår hållbara framtid 27 augusti

Arrangör Uppsala 2030 (Uppsala Universitet, Almi, Handelskammaren, UNT och 5Vtill5P)
Tid 2020-08-27 07:4510:00
Plats Zoom, Uppsala
Vår hållbara framtid
313 kr

Välkommen till Vår hållbara framtid – det öppna nätverket i Uppsala 2030 via zoom.

Vi lyssnar tillsammans på föreläsningarna och skapar sedan breakoutrooms i zoom där vi delar den nya kunskapen och våra reflektioner mellan varandra i mindre grupper.

Med vilket ledarskap skapar vi hållbar utveckling. Anna Ljung, PhD, universitetslektor i företagsekonomi berättar om klimatledarskap i företag.

Vilka framgångsfaktorer har de företag som lyckas med hållbar digital affärsutveckling tack vare intraprenörskap. Katarina Blomkvist, universitetslektor vid Företagsekonomen, berättar om Intraprenörskompassen.

Sandvik Coromant  berättar om hur de skapat och utvecklat deras nya verktyg, Green Factory & Sustainable Facilities som en del i deras hållbarhetsarbete.

Tid: 7.45-10.00

Plats: Zoom

Pris: 250 kr exkl moms

7.30, 15 minuter före mötets start hittar du en länk som du går in på. Gå in på den klockan 7.30 så har vi tid att säkerställa tekniken innan vi kör igång.