Framtidssäkrad kompetensförsörjning

Arrangör Luleå Business Region
Utbildningsprogrammet Framtidssäkrad kompetensförsörjning
 

Ubildningsprogrammet Framtidssäkrad kompetensförsörjning vill ge dig  som ledare kunskap och verktyg för att attrahera rätt kompetens  för ditt företags behov, idag och i framtiden.  Upplägget bygger på tematiska fördjupningar med experter inom kompetensförsörjning, inspirationsföreläsningar, individuell rådgivning och erfarenhetsutbyte med andra ledare som vill utvecklas. Under utbildningen får du bland annat skapa eller utveckla din egna medarbetarstrategi utifrån ditt företags behov och förutsättningar. Du får också ett nätverk för framtida affärer.