Att samtala med unga om porr

Arrangör Region Norrbotten och RFSU
Tid 2020-09-16 10:0015:00
Plats Sessiossalen, Regionhuset, Luleå
Att samtala med unga om porr
 

Välkommen till en halvdagsworkshop om hur vi kan samtala med unga om porr!

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) och FSUM (Förening för Sveriges ungdomsmottagningar) arrangerar en utbildning där vi får del av kunskap, ny statistik, konkreta verktyg och tillsammans också en möjlighet att reflektera kring temat porr i mötet med unga. 

 

I samband med  workshopen kommer RFSU presentera sin nya metodbank och de kommer även visa och resonera kring resultaten från vår gemensamma enkät vi genomförde på  FSUM-konferensen 2019, som hade fokus på killar och unga män. Hur vi når fram till dem och hur vi tillsammans kan arbeta för att lyckas ännu bättre? 

 

Efter workshopen hoppas vi att fler känner att de har en mer faktabaserad syn och kan reflektera kritiskt kring de känslor och myter som pornografin omgärdas av och att fler känner sig tryggare i mötet med unga och samtal om porr.

 

Workshopsledare från RFSU: Kalle Röcklinger och Pelle Ullholm

Kostnad: Avgiftsfritt

Obs! – Om läget kräver att vi inte kan ses fysiskt så kommer webblösning att finnas.