Policydialog 5 – Konkretisering

Tid 2020-05-27 14:0016:00
Policydialog 5 – Konkretisering
 

Du är särskilt inbjuden att delta i Tankesmedjan Global Utmanings policydialog om konkretisering. Den femte tillfället sker digitalt via Zoom.


Kod: 2020