Strategisk styrning för energismart stad - Växjös fyra nycklar till framgång

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2020-05-27 15:0016:15
Plats Online
Standardbiljett
 

WEBBINARIUM  27 maj 2020 kl. 15:00 - 16:15


Växjö kommun har tagit ett helhetsgrepp för hållbara, energismarta städer för minskad energianvändning. Men en kommun kan inte ensam nå sina klimatmål. 

Nyckeln till framgång är att skapa förutsättningar för samverkan mellan interna och externa aktörer. Att ha en långsiktig politisk vilja och översätta denna till konkreta åtgärder.  

Webbinariet handlar om de drivkrafter och möjligheter som finns för att stärka sina resultat och ta ytterligare ett steg.
---------------------------------------------------

Personuppgiftshantering (GDPR) 

Under eventet kommer vi notera ditt deltagande i en lista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Vi kommer att spela in eventet för att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna. 

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd