Utvecklingskonferens Kompetensplattform för civilsamhället

Arrangör Sunderby folkhögskola, Studieförbundet vuxenskolan, Hela Sverige Norrbotten
Tid 2020-08-25 14:0017:45
Plats Sunderby folkhögskola Kråkbergsvägen 7 Södra Sunderbyn, Luleå
Standardbiljett
 

Projektet Kompetensplattform för civilsamhället är i sitt slutskede. Sunderby folkhögskola, Studieförbundet Vuxenskolan och Hela Sverige vill därför bjuda in dig till en konferens som sammanfattar projektet och diskuterar utmaningar och möjligheter för civilsamhällets projektverksamhet.

Det finns finansiering att söka och det finns goda idéer samtidigt som många aktörer inom civilsamhället och små företag upplever det svårt och resurskrävande att söka och driva projekt. Som ett svar på detta har projektet utbildat 21 projektledare i syfte att stärka civilsamhällets kapacitet att söka och driva projekt.

Anmälan är inte bindande och vi kan komma att ställa in eller ändra datum beroende på hur situationen ser ut med covid 19/Corona.

14:00 Registrering
14:15 Presentation av projektet
14:30 Deltagares projektidéer
15:00 Kaffe
15:30 Forts. deltagares projektidéer
16:00 Workshop. Göran Sjöberg. Hur kan vi tillsammans stärka civilsamhällets/lokalsamhällets kapacitet när det kommer till att söka och driva projekt?
17:15 Avslut med Kaffe och smörgås

Projektet finansieras av regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 och Spira Mare 2020.