Öka tillgängligheten i dina kurser med UDL

Arrangör Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tid 2021-04-09 14:002021-05-27 16:15
Plats Campus Ersta, plan 3, ALC-salen Campus Ersta, (sal 5), Stockholm
Intresseanmälan
 

Öka tillgängligheten i dina kurser med UDL

Vill du ha aktiva studenter som upplever att dina kurser är mer tillgängliga och strukturerade?

Vill du skapa bättre instruktioner för dina studieuppgifter?

I detta workshop så får du tips & råd - så FUNKA-studenternas behov betjänas, som även alla andra studenter kan dra nytta.Innehåll och upplägg

Vi prova på att skriva mer tydliga och snabblästa instruktioner, t ex till studieuppgifter. Provar på använda ljudförstärkande utrustning (Redcat).

Vi går igenom kvalitetskriterier och checklistor på vad som gör din kurs enkel att navigera i och att den kan läsas med skärmläsare (talsyntes).

Vad är UDL (Universal Design for Learning)?

Redovisning av erfarenheter och åtgärder från FUNKA-enkäten 2019.

Innan träffen: Innan träffen, se introducerande guider om UDL och kvalitetskriterier kring tillgänglighet i nätbaserade kurser och material som ligger i en lärplattform. Kolla igen hur du kan öka och förbättra tillgängligheten för Worddokumnet och Bildspel (PowerPoint) i Office.

Poster, digital tillgänglighet - att tänka på och undvika (exempel och teman på att använda och undvika)

UDL på svenska och här UDL-principerna på svenska

Det finns även en inbygga Skärmläsare i Windows, läs här! Finns även som app för offline, här!

Tillgänglig video - från Moderskeppet, introduktionspaket

Tillgänglig video, kort e-bok 12 sid - Storykit.io

Här finns även ett utbildningspaket från projektet WAMDIA, hur du skapar tillgänligt utbildningsmaterial, både med instruktioner och övningar, gå till OneDrive här!

Undvik PDF för skärmläsning, läs vilka alternativ som istället bör användas här

Accessibility Toolkit (eng)

Designing for Accessibility with POUR

HyFlex lärande - ljudutjämning i lärosal (retrofitting och ta bort barriärer)

Tillgängliga videomöten - tips och råd

Vilka e-mötes verktyg har digital tillgänglighet?


Frågor och diskussion vid workshop 
  • Vi diskuterar olika representationsformer för instruktioner, text, bild, videofilm etc.
  • Vad är nyttan med Instructional Design, UDL och varför kriterier för accessibility/tillgänglighet?
  • Varför behöver kursmaterial, studieguider ses över ur tillgänglighetsperspektiv? Vilket typsnitt är enklast läsa och varför? Varför inte skriva datum i filnamnet i itslearning?
  • Arial bör användas som typsnitt då det är det bästa typsnittet att läsa. Ändra högskolans skrivanvisningar ooh de manunaler, studieguider som finns i itslearning?


Kurskrav: Medtag mobiltelefon och egen portabel dator.

Plats: Vi är i ALC-lärosalen (Lärosal 5, Campus Ersta) och via e-möte i Teams och då tar vi upp till 10 deltagare per tillfälle. Det är workshop med egen dator.

Senaste anmälningsdatum: 1 dgr innan utbildningsträffarna. Först till kvarn!


All internutbildning är kostnadsfri. Avbokning och mer information, eller individuell handledning kontakta IKT-pedagog Mats Brenner, mats.brenner@esh.se eller 076-893 1061


Referenser:

En högskola för alla (September, 2019), Rapport UHR. Goda exempel som ökar tillgängligheten och motverkar diskriminering av studenter med funktionsnedsättning URL: https://www.uhr.se/publikationer/publikationsbutiken/en-hogskola-for-alla--goda-exempel-som-okar-tillgangligheten-och-motverkar-diskriminering-av-studenter-med-funktionsnedsattning/ (2020-03-09)

Policy till stöd för studenter med funktionsnedsättning, Ersta Sköndal Bräcke högskola URL: https://www.esh.se/download/18.1e24ab2e146d4b7d93c9126/1409646951208/ESHs-policy-till-stöd-för-studenter-med-funktionsnedsattning.pdf (2020-03-09)

National Standards for Quality Online Courses (NSQ), © 2020 QM Quality Matters and Virtual Learning Leadership Alliance URL: https://www.nsqol.org/the-standards/quality-online-courses/#E (2020-03-09)

Undervisa tillgängligt – Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad URL: https://www.hkr.se/globalassets/avdelningar/bhp/hkr-lathund-undervisa-tillgangligt.pdf (2020-03-09)

Här beskrivs kortfattat några bra exempel hur utbildningsanordnare (lärare/examinatorer) kan skriva mer tydligt och strukturerat så de som har kognitiva problembilden lättare läser bl a instruktioner, se bildsspelsbild 15, som bra exempel: Assessing Accessibility Automatically.