Kompetensbaserad rekrytering 1 dag

Arrangör HUCAMA Sverige AB
Tid 2020-09-15 09:0016:00
Plats Kungsgatan 58, 2 tr - HUCAMA Sverige, Stockholm
Kompetensbaserad rekrytering 1 dag
 

"Rekrytera Rätt" - Kompetensbaserad urvals- & intervjuteknik, 1 dag​

Grundläggande kunskaper för att bli mer professionell, tydlig och fokuserad i ditt urvals- och intervjuarbete.

Detta får du under kursen:
o   Metod och verktyg för träffsäker kravprofilering
o   Forskningsbaserat kompetensramverk
o   Underlag för användarvänlig intervjuguide
o   Träffsäker intervjumetod för kompetensvalidering

Mervärden:
1. Kontinuerligt lärande - nyckeln till framgång:
Kursdeltagare får tillgång till kostnadsfria träffar för erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare.
2. Tydlig vetenskaplig grund - bredd och djup:
Kursdeltagare får tillgång till modernt & professionellt metodverktyg för kravprofil och intervjuguide baserat på Big Five (Femfaktormodellen), vilket med fördel kan kopplas till urvalstest.


Om kursen:
Under utbildningsdagen får lära dig ett forskningsbaserat kompetensramverk som grund för kravprofil, intervjuguide och strukturerad intervju som hjälper dig blir mer professionell i ditt intervjuarbete. En kompetensbaserad intervju bygger på att intervjuaren ställer standardiserade frågor med utgångspunkt från ett kompetensramverk med fördefinierade beteenden. Intervjutekniken syftar till att bedöma intervjupersonen objektivt genom att be om exempel och därigenom få bevis för intervjupersonens erfarenhet av aktuella beteenden. 

Om kompetensbaserad intervju (KBI)
Teorin bakom KBI bygger på att de beteenden man uppvisat tidigare kommer man sannolikt att uppvisa igen. Målet med en KBI är att leta i intervjupersonens "ryggsäck" och hitta bevis för objektiv bedömning av sannolika framtida beteenden. Detta görs genom att man ber om specifika exempel på tidigare beteenden och ställer följdfrågor kring dessa. Huvudsyftet med KBI är att döda "magkänslan", som sällan är objektiv. Personbedömning ska vara oberoende av bedömarens subjektiva uppfattningar.

Josefin Danielsson, HR-Generalist Releasy
"Jag tycker de kompetensbaserade frågorna har gett mig mycket både inför och under mina intervjuer. Jag har efter kursen gått mycket mer på kompetenser och bortsett från min magkänsla."

Carin Dannert, COO & Partner, Heartpace AB
"Jag rekommenderar alla att gå denna utbildning. Har själv skickat många chefer till denna. Den ger förutom förståelse vad man ska tänka på vid urvalsrekrytering också mycket kunskap om hur vi människor fungerar i vår vardag." 

Rita Koskinen, HR-affärspartner Ambea
"Jag kan rekommendera kursen. Mycket pga det praktiska upplägget och den direkta tillämpbarheten. Jag tycker själv att jag gör bättre rekryteringar/ intervjuer  efter att jag fått kursen."

DATUM: 15 september, kl 9.00-16.00 (fortlöpande kurser/vi skapar nya kurstillfällen efter behov).

PLATS: Kungsgatan 58, 2 tr (ett stenkast från Stockholms Central, mittemot Vetekatten)

KURSLEDARE: Michael Wiander

KOSTNAD: 5 900 kr/pers. I priset ingår kurspärm och kompetenskort (värde 1 500 kr).