Samtal om ett starkare civilsamhälle - träff 2

Arrangör Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan
Tid 2020-03-19 09:3012:00
Plats Sensus Möte, Klara Södra kyrkogata 1 , Stockholm
Samtal om ett starkare civilsamhälle
 

Välkommen till samtal om ett starkare civilsamhälle 

Idéburna organisationer har historiskt sett spelat en avgörande roll i att utveckla vår välfärd och demokrati, och gör det än idag. Samtidigt står Sverige inför stora utmaningar där vi inom civilsamhället kan vara en del av lösningen. Därför behöver vi bli bättre på att synliggöra på vilket sätt vårt arbete är viktigt och nödvändigt för att medverka till hållbara lösningar för hela samhället. Såväl demokratins grundvalar och människors frivilliga engagemang som välfärdens organisering avgörs av civilsamhällets styrka och roll. Genom att få en starkare gemensam röst kan vi skapa bättre förutsättningar för våra organisationer att verka för en god samhällsutveckling. Internationella exempel på vad som kan hända när civilsamhället försvagas saknas dessvärre inte. Där vill vi inte hamna.

Många samtal om ökat samarbete mellan idéburna organisationer har förts genom åren. Några större organisatoriska förändringar har dock hittills inte skett. Sedan 2018 förs nu en ny diskussion, där konsultrapporten Arbetsgivarorganisation för Famnas medlemmar Projekt Pondus (2019) (Länk till rapporten) var ett först steg. Rapporten visade på möjligheterna att tillsammans skapa en starkare organisation där arbetsgivarfrågor och intressepolitik samspelar och ryms under samma tak. Under hösten 2019 har nästa steg tagits i form av en ny rapport - Från Pondus till NyOrg (Länk till rapporten).
Nu vill vi - KFO, Civos, Famna, Forum och Idea - föra fler samtal om hur vi kan bli starkare tillsammans. Det är viktigt att fler får möjlighet att fördjupa diskussionen kring vilka utmaningar och möjligheter det kan finnas i att skapa en mer sammanhållen organisation för fler av civilsamhällets organisationer.

Välkommen till samtal vid något av följande tillfälle:

1) Torsdag 5 mars kl. 13.00-15.30 
2) Torsdag 19 mars kl. 09.30-12.00 Boka här till vänster!
3) Tisdag 24 mars kl. 13.00-15.30 
4) Fredag 27 mars kl. 09.30-12.00 
5) Torsdag 2 april 09.30-12.00 

Plats: Sensus Möte, Klara Södra kyrkogata 1