Skyddsrond

Tid 2020-01-21 19:002020-01-28 19:00
Skyddsrond
 

Checklista skyddsrond

Storumans kommun genomför skyddsrond med fokus på allmänna utrymmen, det är upp till ansvarig chef att registrera och avhjälpa problem i de kontor som hör till respektive enhet. För att ringa in problemområden önskar vi att ni besvarar de frågor som följer. Detta är en del av kommunhusets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).