Idéburna aktörer i välfärden - en dag om upphandling, IOP och samverkan

Arrangör NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne och Region Skåne
Tid 2020-01-22 09:0015:00
Plats St Gertrud, Östergatan 7B, Malmö, Malmö
Standardbiljett
 

Idéburna aktörer i välfärden
– en dag om upphandling, IOP och samverkan

Varför har Sverige så få idéburna välfärdsutförare jämfört med andra länder? Finns det lagstiftning som hindrar civilsamhället att ta större plats i samhällsbygget? När bör Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) användas?

Civilsamhället är en central del av välfärdssamhället, och mycket av det vi idag ser som en självklar del av välfärdsstaten, såsom bibliotek, förskolor och folktandvård har sin bakgrund i den idéburna sektorns engagemang och förmåga att lösa samhällsutmaningar. I våra grannländer Danmark och Norge är en stor del av dagens välfärdsutförare idéburna organisationer, ca 14% respektive 8%, och i Tyskland är en ännu större del av välfärden, ca 25%, utförd av idéburna aktörer. I Sverige är motsvarande siffra ca 2-3%.

I december 2019 presenteras slutrapporten från den statliga offentliga utredningen Idéburna aktörer i välfärden. Utredningen har bland annat tittat på möjligheterna att ändra upphandlingslagstiftningen för att underlätta för idéburna organisationer att lämna anbud, vilka regler som bör gälla för IOP och vad definitionen av en idéburen välfärdsaktör bör vara.

Den 22 januari anordnar NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne tillsammans med Region Skåne en dag om upphandling, partnerskap och samverkan med utgångspunkt i utredningen Idéburna aktörer i välfärden. Utredaren Samuel Engblom presenterar utredningens slutsatser och NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne presenterar en nyskriven rapport om läget för idéburna välfärdsutförare i Skåne. Utöver detta kommer dagen att bjuda på exempel på hur idéburna välfärdsutförare arbetar och ett panelsamtal med representanter från offentlig och idéburen sektor. Program skickas ut längre fram.