Remissmöte RUS

Arrangör NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne
Tid 2019-12-09 13:0015:00
Plats NÄTVERKET Ledebursgatan 5 Malmö, Malmö
Remissmöte RUS
 

Remissmöte Regional utvecklingsstrategi

NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne

Den 9/12 kl 13-15 bjuder NÄTVERKET in till remissmöte om RUS. Läs gärna igenom underlagen från Region Skåne och NÄTVERKET:s kanslis preliminära synpunkter innan mötet. Vi bjuder på julfika!

Under mötet kommer vi att diskutera

  • - Är det någonting i strategin som är särskilt bra ur ett idéburet perspektiv? 

  • - Saknas något i strategin utifrån ett idéburet perspektiv? 

  • - Är det någonting som utifrån ett idéburet perspektiv borde strykas ur strategin? 

  • - Håller ni med om NÄTVERKET:s kanslis initiala synpunkter att områden som saknas i strategin är idéburet perspektiv på miljö och klimat, idrott- och friluftsliv, jämställdhet, socialt entreprenörskap samt mötesplatser?