Gräftåvallen 20 november

Arrangör NNFK
Tid 2019-11-20 09:0019:00
Plats Gräftåvallen
UKL
425 kr
ÖKL
425 kr
Reserv
425 kr

Fjällprov i Gräftåvallen 20 november

ProvledareEva Perman
mob: 070 374 59 10

Kommissarie:Kristina Edh
e-post: kina@zettertjarn.se
mob: 070 656 4727

Program     
Ukl/Ökl onsdag 20/11

Anmälan:   

För utlandsregistrerad hund ska kopia på originalstamtavla bifogas

Anmälningsavgift          
425 kr start/start

Sista anmälningsdag 
6/11

Begränsningar
Max 1 parti om 10 hundar. (pga korta dagar) Vid överteckning har unghundar företräde
I övrigt enligt FAs Jaktprovsregler 

Domare       
Kristina Edh

Upprop
Klockan 9:00
Parkeringen Storgräftån

Övrigt
PM, program och bekräftelse på start publiceras på NNFKs hemsida.
Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FAs Jaktprovsregler
Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.