Seminarium på Stockholmskontoret

Arrangör Region Norrbotten
Tid 2019-09-10 14:0016:00
Plats Gamla Brogatan 19 i Stockholm, Stockholm
Seminarium på Stockholmskontoret
 

Vill du veta vad de norrbottniska företagsledarna tycker är den största utmaningen för Norrbottens framtida tillväxt?

Thomas Ejdemo, Karolina Parding och Daniel Örtqvist är forskare och författare till rapporterna:– 51 000 anställningar i Norrbotten till och med 2030– Tillväxtförutsättningar för Norrbottens näringsliv.

Rapporterna syftar till att dels öka kunskapen om de regionala stödens effekter på tillväxt och dels på hur vi kan öka kunskapen om påverkan på samhällets utveckling. Rapporterna ingår i serien Regional förnyelse, som är ett samverkansprojekt mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet för att öka kunskaperna om Norrbottensförutsättningar och behov som ska leda till att stärka länets förutsättningar i viktiga regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Norrbotten Presenterar är Region Norrbottens seminarieserie på plats i Stockholm om regional utveckling. Vi bjuder på eftermiddagsfika. Luta dig tillbaka, lyssna, fråga och diskutera Norrbottens utveckling. Enkelt och okomplicerat om aktuella och intressanta ämnen.