Anmälan utbildning "Samordnad individuell planering och Lifecare"

Arrangör Utvecklingsavdelningen
Tid 2019-11-20 08:0012:00
Plats Sunderby sjukhus, datasal Musfällan, Luleå
Utbildningstillfälle 20 november 2019
 

Inbjudan till utbildning för sjuksköterskor kliniskt basår
 ”Samordnad individuell planering och Lifecare”


Från 1 januari 2018 trädde lagen om ”samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård SFS 2017:612 ikraft. Den ersatte Betalningsansvarslag 1990:1404. Syftet med denna förmiddag är att ge en inblick i gällande lagstiftningar, beslutade samverkansriktlinjer och rutiner kopplat till beslutade arbetsprocesser för samordnad planering vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och i öppenvård samt hur IT-stödet Lifecare fungerar.

/Sofi Nordmark, Region Norrbotten
Karin Sundström, Norrbottens Kommuner