Klankultur och Heder

Arrangör Kompetenscentrum Asyl- och flyktinghälsovård Boden
Tid 2019-05-16 09:1516:00
Plats Sessionssalen Regionhuset Luleå, Luleå
Klankultur och Heder
 

Välkommen till en utbildningsdag om

Klankultur och heder

Sessionssalen, Regionhuset Luleå

16 maj 9.15–16.00

 

Region Norrbotten bjuder in till en utbildningsdag om Klankultur och heder samt om hur vi kan både upptäcka och förebygga könsstympning. Hur kan vi genom att förstå klansamhället betydelse bli bättre i vårt bemötande? Hur kan vi ge bättre stöd och vård till de unga flickor och kvinnor som redan blivit utsatta?

 

Per Brinkemo, journalist och författare föreläser om klankultur.
Klansamhället är den dominerande sociala organisationen i en stor del av världen, bl.a. i stora delar av Afrika, Centralasien, Mellanöstern, Kaukasus, men också i Albanien och södra Italien. Då många av de som kommer till Sverige i dag kommer från dessa områden är det viktigt att vi förstår hur klansamhället fungerar för att kunna förstå vår omvärld, vårt samhälle och förbättra integrationsprocessen.

Anissa Mohammed Hassan, Länsstyrelsen Östergötland föreläser om hedersrelaterat våld och förtryck samt dess olika uttrycksformer som exempelvis könsstympning.

Könsstympning är förbjudet i Sverige, även om handlingen utförs utanför Sveriges gränser. Trots detta utsätts flickor och kvinnor fortfarande och många lider i tystnad. Konsekvenserna av att könsstympas är både medicinska, sociala och psykiska. Omkring 140 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade. I Sverige beräknas det vara 38 000 och 20 000 flickor anses vara i riskzonen för att stympas.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till dig som i ditt yrke möter asylsökande/nyanlända och familjer med ursprung från klansamhällen, t ex distriktssköterska/läkare i primärvård, barn- och mödrahälsovård, ungdomsmottagning, elevhälsa, socialtjänst.

 

 

Varmt välkommen torsdag 16 maj kl 09:15–16:00

Föreläsningen sänds på länk för de som inte har möjlighet att komma och lyssna.

Föreläsningen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår. Ev. resor bekostas av arbetsgivaren.

Begränsat antal platser. Anmälan senast 2 maj.