Kompetensråd i Västernorrland

Arrangör Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
Tid 2019-05-16 13:0016:00
Plats Mitthem, Södra Järnvägsgatan 31, Sundsvall
Kompetensråd Sundsvall
 

Utförlig agenda mailas ut ca tre veckor innan mötet tillsammans med en outlookinbjudan.

Varmt välkommen!

Carina Lundström, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd