Allmän samtalsgrupp vt 2019

Arrangör Fria Relationsgruppen RFSU Stockholm
Plats Alsnögatan 7, Stockholm
23/1, kl 18-20.
 
Fullbokad
13/2, kl 18-20
 
Sätt mig på väntelista för träffen den 13/2
 
13/3, kl 18-20
 
Fullbokad
10/4, kl 18-20
 
Sätt mig på väntelista för träffen den 10/4
 
Fullbokad
8/5, kl 18-20
 
Sätt mig på väntelista för träffen den 8/5
 
5/6, kl 18-20
 

Gruppen tar avstamp i olika relationsteman utifrån deltagarnas personliga erfarenheter och funderingar. Alla är välkomna att delta. 

Eftersom samtalen förs på en personlig nivå är det extra välkommet att vara med flera gånger för att öka trygghet och förtroende inom gruppen. Mötena pågår kl. 18-20.

Alla är välkomna och vårt enda villkor för att delta är att man är medlem i RFSU (150 kr/år).

Träffarna hålls i Stora konferensen i RFSU:s lokaler på Alsnögatan 7 på Södermalm, undantaget träffen den 10/4 som hålls i Lilla konferensen.