Dags att tala om bostadsojämlikhet

Tid 2019-01-31 11:3013:00
Plats ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm
Dags att tala om bostadsojämlikhet
 

Välkommen på seminarium med professor Carina Listerborn och Hyresgästföreningens Marie Linder om människorna som inte kan få en fast bostad.

Sverige har mer än bostadsbrist: bostadsojämlikhet och bostadsnöd råder, och vi har fått ett bostadsprekariat.

Tidigare var det främst människor med missbruksproblem eller psykisk ohälsa som hade svårt att få eller behålla en bostad. Idag handlar det om människor som helt enkelt har för låg eller osäker inkomst. Det handlar om ungdomar som inte kan flytta hemifrån, om nyanlända flyktingar, ensamstående föräldrar, låginkomsttagare, människor mellan jobb eller med tidsbegränsade anställningar och äldre med låg pension.

Några av dem som drabbas av bostadsojämlikheten kommer till tals i Carina Listerborns nya bok Bostadsojämlikhet – Röster om bostadsnöden. Boken innehåller en unik intervjustudie med ett femtiotal personer i Malmö som alla saknar en trygg bostad.

Carina Listerborn är professor i stadsbyggnad vid Institutionen för urbana studier, Malmö universitet. Hennes forskning handlar om intersektionella perspektiv på offentliga rum, stadsutveckling, planeringsstrategier och bostadsojämlikhet.

Marie Linder är förbundsordförande för Hyregästföreningen, som driver bostadsfrågor och arbetar för arbetar för att alla hyresgäster ska bo bra.

När du anmäler dig till detta seminarium godkänner du att Arena Idé sparar och använder din epostadress för utskick om framtida aktiviteter.