Frukostseminarium: Ett söndrat land – skolval och segregation i Sverige

Arrangör Arena Idé
Tid 2018-11-08 09:0010:00
Plats ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

Eventet stängt för nya bokningar

Skolsegregationen har fått fäste i kommuner runt om i landet och drivs av skolvalet. Det visar en ny rapport från tankesmedjan Arena Idé, som presenterats på DN Debatt

Ett urval av studiens resultat:
    • 28 av 30 granskade kommuner har tydlig skolsegregation. 

    • I över hälften (16) av kommunerna är skolsegregationen i hög grad orsakad av friskolesystemet.

    • Av totalt 356 högstadieskolor i de granskade kommunerna är 147 (det vill säga fyra av tio) segregerade. Det innebär att de skolorna är mycket homogena med avseende på föräldrarnas bakgrund.

    • Friskolor är kraftigt överrepresenterade bland skolor med hög andel svenskfödda och/eller välutbildade föräldrar. Kommunala skolor dominerar stort bland skolorna som har många elever vars föräldrar har lägre utbildningsnivå och/eller är utrikesfödda. 

    • Rapporten visar också att den hyllade Nyköpingsmodellen i själva verket lett till ökad segregation – på tvärs med lokalpolitikernas ambitioner och mediernas rapportering.

Seminariets upplägg:
Rapportförfattarna German Bender och Per Kornhall presenterar sina resultat och en expertpanel diskuterar hur skolsegregationen kan brytas.

Medverkande:

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi Stockholms universitet och skolforskare
Boel Godner (S), ordförande för kommunstyrelsen i Södertälje
Per Kornhall, rapportförfattare, fil dr, oberoende skolexpert, medlem av The European Education and Training Expert Panel och fd ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens skolkommitté
Moderator: 
German Bender, rapportförfattare och programchef för arbetsmarknad på Arena Idé, där han även ansvarar för utbildningspolitiska frågor

Tid: 8 november kl 9-10 (frukost serveras från kl 8.30)
Plats: ABF-huset, Sveavvägen 41 (Sandlersalen)

Rapporten hittar du här.

När du anmäler dig till detta seminarium godkänner du att Arena Idé sparar och använder din epostadress för utskick om framtida aktiviteter.