Internkontroll

Arrangör Nyföretagarcenter Syd/ 5-YES Näringsliv
Tid 2019-01-17 16:3018:00
Plats Business Port, Företagshotellet Kometen, Kometvägen 1 Staffanstorp
Internkontroll
 

Internkontroll

Skapa ett arbetssätt där internkontrollen blir ett stöd för prioritering och något som fler i organisationen arbetar med. Vi visar ett exempel på hur man kan arbeta med internkontroll i Stratsys för att skapa en gemensam struktur och överblick i arbetet med att bedöma och hantera verksamhetens risker. Identifiera risker ute i varje verksamhet som sedan kan aggregeras till en samlad bild över hela organisationens risker och planerade åtgärder. 

Fördela ansvar över risker och åtgärder som sedan enkelt följs upp. Ta sedan ut en färdig internkontrollplan eller uppföljningsrapport. Vi diskuterar vinsterna med ett systemstöd för enklare samverkan och effektivisering. 

Föreläsare
Stratsys har lång erfarenhet av arbete med kvalitetsprocesser och arbetar idag med över hälften av Sveriges kommuner och landsting för att digitalisera och effektivisera arbetet med allt från verksamhetsplan till internkontroll och möteshantering. 

Föreläsningen är kostnadsfri och avbokning ska ske senast 2 dagar inför seminarium. No show avgift är 125 kr (exkl. moms) om du anmäler dig men inte kommer.