Målstyrt ledarskapsprogram – öka din genomslagskraft som chef/ledare

Arrangör Tillväxt Syd
Tid 2018-09-20 08:002018-11-23 16:30
Plats Se beskrivning
Standardbiljett
 

Tillväxt Syd bjuder in till en av höstens större satsningar med ettLedarskapsprogram under tre heldagar

 Programmet har fokus på din individuella utveckling som ledare. 

Målstyrt ledarskapsprogram – öka din genomslagskraft som chef/ledare  

Målgrupp: Ledare med medarbetaransvar, projektledare, ledare med budgetansvar.

Innehåll: Under 3 heldagar så kommer vi att utveckla – 

20 sep Personliga ledarskapet (Teleservice Ystad, Industrigatan 14)
För att kunna leda andra behöver man vara medveten om sin egen resurs. Förståelse för hur ens egna olika beteende, känslor och självuppfattning påverkar ledarskapet. Vad förväntas av mig som ledare? Vilka är mina motivationsfaktorer och drivkrafter? 
IDI-analys – används för att förbättra din förmåga att samspela med och påverka andra

30 okt Kraftfulla team (Marint Centrum, Varvsgatan, Simrishamn)
Skapa förståelse för hur man frigör resurser och potential i grupper. Verktyg för att utveckla gruppen med ett coachande istället för instruerande förhållningssätt. Hur ser vi på varandra i gruppen? Hur använder vi bäst vår potential?

23 nov Förändringsledning (Kommunhuset Tomelilla, Gustafs torg 16)
Öka din förståelse och förmåga att leda i förändring och bli en förändringsbärare för organisationen och teamet. Vilka värderingar har jag som ledare och hur påverkar det mitt ledarskap. Utveckla personliga strategier för förändring. 

  
Eleonor Persson är konsult på Trust och en driven ledare med många års erfarenhet av ledande befattningar i näringslivet. Genom sina centrala ledarroller har hon utvecklat både organisationer och människor att nå sin fulla potential samtidigt som hon hanterar förändrings- och utvecklingsprocesser.

Deltagaravgift: 9 000 kr för alla tre dagarna. 
Vi rekommenderar att köpa till en IDI-analys som kostar 2 000 kr om du inte gjort den.