Sommarlunch 2018

Arrangör Husarö Tomtförening
Tid 2018-07-14 12:00
Plats Palmbäcks Loge, Husarö, Stockholm
Sommarlunch 2018
Inga bokningar ännu
 

Till 

Husarö Östergårds Samfällighetsförening

Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening

Husarö Samfällighetsförening

Husarö Tomtägarförening

Hej,

Liksom tidigare år vill vi, för att främja en god samverkan mellan de stora föreningarna på ön, i Husarö Tomtägarförenings och Husarö Samfällighetsförenings regi bjuda in till sommarlunch lördagen den 14 juli 2018, kl. 12.00, på Palmbäcks loge. Vi förväntar oss, liksom tidigare, att även ledamöternas och suppleanternas respektive kommer med. Detsamma gäller givetvis för funktionärerna (valberedningar, revisorer, hamnkaptener m.fl.) knutna till föreningarna. För planeringens del, är det angeläget att vi får besked om hur många som kommer snarast möjligt och senast måndagen den 9 juli. Tacksam om vi får ett samlat besked från respektive förening om antalet (därav denna anmälan via Simple Signup - Per S anm)

 

Som ni ser på sändlistan har detta brev huvudsakligen skickats till föreningarnas ordförande och sekreterare, och vi ber er tillse att inbjudan kommer berörda personer till del.

Väl mött och öva gärna in några snapsvisor!

På styrelsernas vägnar och med bästa sommarhälsningar,

Nilas och Anders