Marknaden, Demokratin, Staten med Sheri Berman

Arrangör Katalys & ABF
Tid 2018-04-21 13:00
Plats ABF-Huset, Stockholm
Marknaden, Demokratin, Staten med Sheri Berman
 

Marknaden, Demokratin, Staten med Sheri Berman

Sheri Berman är professor i statsvetenskap vid Bernard College & Columbia University vid New York. Hon har särskilt forskat kring modern europeiska historia och skrivit en rad böcker om populism, fascism och den europeiska socialdemokratin. Hennes kommande bok heter ”Democracy and dictatorship in Europé: from the Ancient Day to the present Day”.

Det här seminariet handlar om hur den allt mäktigare marknaden eroderar demokratin och därmed försvagar staten och det offentliga. Det leder i sin tur till att människors tilltro till demokratin försvagas samtidigt som högerradikala rörelser växer fram.

Hur kan denna utveckling brytas? Vilken roll har socialdemokratin?

 • ·        Inledning:
  Daniel Suhonen, chef på fackliga idéinstitutet Katalys

 • ·        The sources of democratic decay and dissatisfaction in Europe?  Populism, technocracy and the decline of the left:
  Sheri Berman
  Kommentar: Paola Blomqvist, Docent i statskunskap vid Uppsala Universitet.

 • ·        Hoten mot den demokratiska staten
  Per Molander, f.d Generaldirektör vid inspektionen för socialförsäkringen
  Kommentar: Sofia Näsström, Docent i statskunskap vid Uppsala Universitet

 • ·      Vad krävs för att rädda demokratin?
  Sverker Gustavsson, Professor emeritus i statskunskap vid Uppsala Universitet
  Kommentar: Markus Kallifatides, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Samtalsledare: Carl Tham, f.d. Statsråd

Språk: Vissa delar kommer vara på engelska

Fri entré, men föranmälan krävs