En ny riskzon för korruption? Integritet och transparens i sociala medier

Arrangör TI Sverige
Tid 2018-04-26 17:3018:30
Plats Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Anmälan till seminariet
 

Hur kan man motverka manipulering genom fake news, nättroll, klickfabriker, twitterbotar, astroturfing och andra nätfenomen?

Falska nyheter och desinformation, manipulering av opinion och samhällsdebatt, dold ekonomisk, politisk och kommersiell påverkan är inga nya fenomen, men den snabba och enorma expansionen av Internet och globaliserade sociala medier har skapat - och skapar hela tiden nya - möjligheter att bedriva dessa aktiviteter i industriell skala och på innovativa sätt med stor genomslagskraft. De traditionella mekanismerna för att säkerställa transparens och integritet räcker inte längre. Det aktuella fallet med hur Facebook använts är ett exempel, men långt ifrån det enda.

Dominik Swiecicki
är senioranalytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med inriktning på psykologiskt försvar och informationspåverkan, och har även arbetat som journalist och med mediebevakning.

Fredric Karén är chefredaktör på Svenska Dagbladet, och har en lång karriär som journalist, redaktör och nyhetschef. SvD har liksom flera andra medier ägnat mycket uppmärksamhet åt traditionella mediers utveckling och roll i ett nytt medielandskap, liksom åt grävande journalistik om korruption och integritet. SvD tillsammans med ett antal andra medieaktörer deltar i Vinnova-finansierade projekt för att bättre kunna identifiera och motverka falska nyheter.

Fler namn kan eventuellt tillkomma.

Moderator för seminariet är Ylva Skoogh, ledamot i TI Sveriges styrelse och strategirådgivare inriktad på hållbarhet och kommunikation.

Notera att denna anmälan gäller enbart seminariet! Vill du delta i föreningsstämman som följer efter seminariet tar vi emot din anmälan via e-post på info@transparency.se.