Heja Skåne 2018

Arrangör EC Södertull
Tid 2018-05-16 08:0018:00
Plats EC Södertull, Södra Vallgatan 5, , malmo
Heja Skåne 2018
 

Heja Skåne
Heja Skåne är ett öppet idéforum beslutsfattare från näringsliv, universitet och offentlig sektor träffas för att samtala kring aktualiteter och finna konkreta förslag till förändringar av Skåne. Vi avgränsar det till Skåne, på grund av vi genom detta har större möjligheter att faktiskt påverka utvecklingen. Det är ett öppet forum och ingen äger idéerna. Ett tiotal idéer som kommit upp har genomförts och dessutom har det gjorts många konkreta affärer mellan delegaterna.

Hur kan det skapas 2000 nya lägenheter och arbetsplatser i City?
Stadskärnorna spelar en central roll i de flesta världsstäders utveckling. City är hjärtat och pulsindikatorn. Malmö är regionens kommersiella nav och Malmö City är en värdemätare på hur framtiden kommer att se ut. Därför kommer 2018 års Heja Skåne endast diskutera möjligheten att starkt utveckla möjligheterna som City kan ge.

Hållpunkter

”Den fantastiska kraften när många vill!”
08.00 – 09.00 Frukost och incheckning
08.30 – 09.00 Malmö vinner i längden. Brandtalare Katrin Stjernfeldt 
Jammeh.
09.00 – 11.00 Fyra "visioner".
11.00 – 16.00 Workshops
13:00 – 13.30 City, det verkliga navet. Anders Jarl, Wihlborgs
16.00 – 17.00 Redovisning av workshops
17.00 – 19.00 "After Heja Skåne"