Med rätt att föda! - Vad krävs för att stärka förlossningsvården i Norrbotten?

Arrangör Sveriges Kvinnolobby
Tid 2018-04-24 12:00
Plats Lillan, Skeppsbrogatan 16, Luleå
Standardbiljett
 

Med rätt att föda! - Vad krävs för att stärka förlossningsvården i Norrbotten?

Förlossningsvården i landet är under hård press och Norrbotten är inget undantag. Kvinnor protesterar mot att de får resa långt för att föda och inte får tillräckligt stöd under förlossningen. Barnmorskor vittnar om en ohållbar arbetssituation med allt för få kollegor.

Regeringen har avsatt medel till landstingen för att stärka bemanningen och under 2018 får Norrbotten ytterligare 40 miljoner. Sveriges Kvinnolobbys granskning av hur pengarna hittills har använts visar att barnmorskor får allt fler gravida och födande kvinnor att ta hand om. Samtidigt sjunker tiden kvinnor får stanna på BB, och det finns stora brister i eftervården av nyförlösta kvinnor. 

Hur vänder vi utvecklingen och ser vi till att budgetsatsningarna går till det de är avsedda för? Välkommen till ett samtal om hur vi säkrar födande kvinnors trygghet och barnmorskors arbetsmiljö!

Medverkande: Agneta Granström, regionråd (Mp), Mattias Karlsson, oppositionsråd (M), Marjo-Riitta Wahlbergordförande, Norrbottens läns barnmorskeförening, Elisabeth Lindblad, vice ordförande, Vårdförbundet Norrbotten, Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby. 

Seminariet pågår 24 april kl. 12–13. 

Kaffe och macka serveras från 11.30.

#VägenÄrIngetBB
Innan seminariet (kl. 11.30-12) visas bilder från den omtalade utställningen Vägen är inget BB av konstnärerna Lina Maria Viitala och Carina Kero Esberg. Utställningen visas just nu i stadshuset i Kiruna och kommer den 24:e att göra ett exklusivt gästspel på vårt seminarium. Missa inte chansen att se dessa starka och viktiga bilder som ger en röst åt de kvinnor som inte hunnit fram till BB! Konstnärerna och en av de kvinnor som tvingats föda längs vägen kommer också att finnas på plats och berätta mer. Mer om utställningen hittar du här: http://sverigesradio.se/ 

För frågor: info@sverigeskvinnolobby.se.   

Sveriges Kvinnolobbys granskning Med rätt att föda hittar du här.

Välkommen!