CEP -kompetensbehov och workshop med karriärcenter

Arrangör Handelshögskolan vid Umeå Universitet
Tid 2018-03-22 13:0016:00
Plats s305 flex, Umeå
Standardbiljett
 

Välkommen till ett interaktivt eftermiddagspass med fokus arbetsmarknad och personlig utveckling.
Karin Bergner,tidigare student på Civilprogrammet, som efter examen arbetat med ekonomi och ledning inom såväl revisionsbranschen,kommun som privata företag och nu är Ekonomichef på Algoryx Simulation kommer att gästa oss för att berätta om sin resa från studierna till hur hennes arbetsroll ser ut idag.
Karin kommer att prata ca 45 minuter och sedan ägnar vi resterande tid åt en workshop med fokus personliga egenskaper och färdigheter, drivkrafter och mål och där ni kommer att få arbeta med ett framtaget material, dels parvis, dels själva.