Civos - Förmöte till PGF #2 2018 den 28 mars

Tid 2018-03-28 10:12
Plats Sensus, Klara södra kyrkogata 1., Stockholm
Förmöte PGF 28/3
 

Civos - Civilsamhällets organisationer bjuder in till ett öppet förmöte inför Partsgemensamt Forum #2 2018.


Temat för mötets dialog är Civilsamhället och arbetet för jämställdhet. Läs kallelse och underlag inför mötet via https://civos.se/kategori/partsgemensamt-forum/


<-- Anmälan via knappen "Boka"

Partsgemensamt forum (PFG) är en mötesplats där civilsamhällets företrädare möter Regeringen/Regeringskansliet, MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för att diskutera förutsättningarna för det svenska civilsamhället.

Förmötet är öppet för både organisationer med egna ordinarie platser i PGF samt för de som önskar ta del i samtalet enligt temat ovan.

Detta händer på förmötet
Syftet med detta förmöte är att fler organisationer än de som har en ordinarie plats i PGF ska få möjlighet att ge input och bidra i arbetet för ett stärkt och självständigt civilsamhälle. Inför varje möte har en arbetsgrupp förberett ett underlag som kommer att diskuteras.

Tema för samtalet
Onsdagen den 28 mars, kl 10.00 är du därför välkommen för att bidra med dina eller din organisations tankar och synpunkter kring det tema som ska behandlas på årets andra PGF- träff, nämligen Civilsamhället och arbetet för jämställdhet. 

Mer information om PGF finns via länken: https://www.mucf.se/partsgemensamt-forum-dialog

Plats och tid
Förmötet startar kl 10.00 och avslutas kl 12.00. För de organisationer som deltar på eftermiddagen i forumet finns det tid för lunch innan mötet börjar. Under förmötet bjuder Civos på fika.

Sensus, Klara södra kyrkogata 1. 


Anmälan för fika
För att kunna beräkna antalet "fika" och dryck får du gärna anmäla dig/er. 

Underlag / Mer information
Förberedelsematerial från arbetsgruppen inför PGF kan läsas på https://civos.se/kategori/partsgemensamt-forum/

Varmt välkommen önskar vi alla från CIVOS - Civilsamhällets organisationer i samverkan!

Med vänliga hälsningar,

Civos styrelse