GDPR - är du redo?

Arrangör Företagarna Finspång
Tid 2018-04-24 15:0017:30
Plats Hotell de Geer, 1 trappa ned., Finspång
Föreläsning GDPR
 

Snart börjar EU:n nya dataskyddsförordning gälla, även kallad GDPR. Det ställer stora krav på dig och ditt företag att skydda uppgifter om fysiska personer.

Har du börjat förbereda dig för nya regler om personuppgifter?


Som företagare hanterar du kanske en del personuppgifter. Personuppgifter som du behandlar är t.ex. i samband med att någon lämnar sina kontaktuppgifter, en leverantör skickar uppgifter i ett e-postmeddelande eller anställda lämnar in sin månadsrapport.

Personuppgifter är det som kan identifiera en fysisk person. EU:s nya dataskyddsförordning, även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation, ställer stora krav på företag att skydda uppgifter om fysiska personer. 

 Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018. 

Välkommen till en informationskväll om där vi  reder ut frågor om GDPR och du får chansen att ställa frågor om just din verksamhet!