Kalix kommuns Landsbygdskongress

Arrangör Kalix kommun
Tid 2018-03-20 17:3021:00
Plats Töre Folkets Hus
Kalix kommuns Landsbygdskongress
 

Kalix kommun bjuder in till landsbygdskongress

Temat för kvällen är tillväxt på landsbygd. Kom och lyssna och var med och bidra för att stärka och utveckla landsbygden.

Program

17.30                  Gemensam middag

18.15                  Välkomna och genomgång av program

18.30                  Information från Kalix kommun

18.45                  Information från Kalixbygdens byaråd

19.00                  Workshop ”Hur blir vi fler på Kalix landsbygd?”

20.45                  Avrundning