Workshop levnadsvanor barn/unga

Arrangör Region Norrbotten
Tid 2018-04-23 09:0016:00
Plats Clarion Sense, Luleå, Luleå
Antal platser 20
 

Region Norrbotten anordnar workshop som inledning på ett arbete med att öka andelen invånare med goda levnadsvanor. Resultatet kommer bli vägledande för en regional handlingsplan som tas fram 2018 och som beskriver hur det regionala stödet ska se ut för att åstadkomma det.


Vid eventuella frågor kontakta
Joanna Hansson 0920-28 43 83
Eva Isaksson eva.m.isaksson@norrbotten.se