Seminarium om driftsoptimering i fastigheter - Eskilstuna

Arrangör Energikontoret Mälardalen
Tid 2018-04-16 13:0016:30
Plats Elite stadshotell i Eskilstuna, Hamngatan 11., Eskilstuna

Eventet stängt för nya bokningar

Vill du veta mer om hur man kan spara energi och pengar på driftsoptimering i fastigheter?

Detta kommer att vara tema för ett halvdagsseminarium som genomförs i Eskilstuna den 16:e april. Föreläsare är Kenneth Weber från ETM Kylteknik AB med 30 års erfarenhet av driftoptimering i fastigheter.Kenneth kommer att gå igenom viktiga faktorer som exempelvis klimatskal, värmesystem, värmedistribution, varmvatten, belysning, styr och reglerteknik. Du kommer få verktyg för att räkna på energibesparingar på enkla åtgärder. I samband med anmälan har du möjlighet att ge input på områden som du tycker ska tas upp på seminariet.

Seminariet är upplagt på så sätt att det ska fungera som uppföljning för dig som deltagit på tidigare heldagsseminarium och andra aktiviteter inom projektet Energieffektiva företag, men samtidigt ge dig som saknar fördjupad kunskap inom ämnet en god grund inför investeringsbeslut rörande energi-effektiviseringsåtgärder i fastigheter eller som av andra skäl vill öka din kompetens inom området.

Målgrupp för seminariet är:

  • Fastighetsägare som räknas som små och medelstora företag dvs max 250 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro ELLER en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro.
  • Kommunala energi- och klimatrådgivare.
  • Andra aktörer i mån av plats, exempelvis energikonsulter, energibolag, företagsrådgivare etc.
Seminariet är kostnadsfritt tack vare EU-medel. Vi inleder med lunch kl. 12.00 för de som har möjlighet att vara med på den