Språngbräda Konsthall Tornedalen

Arrangör Connect Norr
Tid 2018-03-23 09:30
Plats Vineyard Event och Konferens, Björsbyn, Luleå
Språngbräda Konsthall Tornedalen
 

Gunhild Stensmyr, välrenommerad konsthallsdirektör och entreprenör, står i begrepp att realisera sin vision om en konsthall i sin barndoms Tornedalen. Förutom utställningsverksamhet kommer konsthallen erbjuda en högklassig restaurang och museishop, samt lokaler för konferenser och andra event. För att komplettera finansiering från bland annat Tillväxtverket, Boverket, Norrlandsfonden och Almi söker Konsthall Tornedalen AB nu även investerare för detta spännande och ekonomiskt betydelsefulla projekt på gränsen mellan Sverige och Finland.