Inbjudan till workshop

Arrangör Bron Innovation tillsammans med Mittuniversitetet
Tid 2018-02-14 15:00
Plats Grönborg, Storgatan 73, Sundsvall (våning 3), Sundsvall
Inbjudan till workshop
 

Initiativ för att utveckla en digital ambulansmonterad CT-scanner

Mittuniversitetet har tillsammans med Region Västernorrland tagit initiativ till ett projekt för att utveckla en kompakt, ambulansmonterad CT-scanner för tidig diagnos av stroke.

Strokevården kostar årligen miljardbelopp för landstingen. Prognosen för patienten förbättras kraftigt om behandling kan sättas in så tidigt som möjligt. Studier har visat att för varje timme som behandlingen kan påskyndas ökar andelen patienter som kan återgå och klara sig själv i hemmet.

Projektet bygger på det kunnande kring spektralröntgen som finns vid Mittuniversitetet och medicinsk expertis vid Sundsvalls Sjukhus. Resultatet av projektet ska vara en prototyp som senare kan kommersialiseras i regionen.

Projektet innehåller stora utmaningar på IT-området. Det har också stor potential för att skapa en ny industrigren i regionen. Här finns en möjlighet för IT-företag att delta i en spännande utveckling, nå nya marknader och bidra till såväl regionens utveckling som bättre hälsa.

Workshopen vänder sig till företag som är intresserade av att veta mer om projektet, och eventuellt delta i dess genomförande.

Välkommen på en workshop den 14 februari kl. 15:00-16:30 på Grönborg (Storgatan 73), våning 3B.

Varmt välkomna,

Lars Persson Skandevall Christer Fröjdh
Bron Innovation Mittuniversitetet