LärOlika - Årsmöte 2018

Arrangör LärOlika
Tid 2018-03-05 18:00
Standardbiljett
 

Välkommen att delta i årsmötet 2018 för föreningen LärOlika! Mötet äger rum måndagen 5 mars kl 18-20 i centrala Stockholm:
FEI (Företagsekonomiska Institutet), Döbelnsgatan 4, i korsningen med Kammakargatan. Lokalen är i bottenvåningen med stora fönster och egen ingång från gatan precis i hörnet.

Du anmäler dig här!

Alla är välkomna till mötet! Rösträtt har de som varit medlemmar i minst tre månader, med betald medlemsavgift för 2018. Medlem 2018 blir du genom att betala valfri summa till bg 5098-9300 eller swisha till 123 683 63 99.

MOTIONERA ELLER NOMINERA GÄRNA!
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till info@larolika.se senast den 12 februari. Nomineringar till styrelsen skall lämnas in senast den 12 februari till valberedningen: Birgitta@betulautveckling.se

Frågor? Maila gärna info@larolika.se