Anmälning till länsutbildning "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård"

Arrangör Region Västerbotten
Skellefteå 13 mars kl 10-12 Aronia
Platser kvar: 80
 
Skellefteå 13 mars kl 13:30-15:30 Aronia
Platser kvar: 75
 
Skellefteå 14 mars kl 10-12 Aronia
Platser kvar: 19
 
Skellefteå 14 mars kl 13:30-15:30 Aronia
Platser kvar: 10
 
Skellefteå 15 mars kl 10-12 Aronia
Platser kvar: 81
 
Skellefteå 15 mars kl 13:30-15:30 Aronia
Platser kvar: 66
 
Skellefteå 20 mars kl 10-12 Aronia
Platser kvar: 80
 
Skellefteå 20 mars kl 13:30-15:30 Hjortronet
Platser kvar: 1
 
Skellefteå 21 mars kl 10-12 Aronia
Platser kvar: 88
 
Skellefteå 21 kl 13:30-15:30 mars Aronia
Platser kvar: 67
 
Skellefteå 22 mars kl 10-12 Aronia
Platser kvar: 1
 
Fullbokad
Skellefteå 22 mars kl 13:30-15:30 Aronia
Platser kvar: 0