Anmälning till länsutbildning "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård"

Arrangör Region Västerbotten
Fullbokad
Umeå 13 mars kl 10-12 Sal A Psykiatrihuset
Platser kvar: 0
 
Fullbokad
Umeå 13 mars kl 13:30-15:30 Hörsal B, Tandläkarhögskolan, By 1D
Platser kvar: 0
 
Umeå 14 mars kl 10-12 Sal A Psykiatrihuset
Platser kvar: 40
 
Umeå 14 mars kl 13:30-15:30 Sal A Psykiatrihuset
Platser kvar: 34
 
Umeå 15 mars kl 10-12 Bergasalen, By 27_Q0
Platser kvar: 42
 
Fullbokad
Umeå 15 mars kl 13:30-15:30 Bergasalen, By 27_Q0
Platser kvar: 0
 
Umeå 20 mars kl 10-12 Betula
Platser kvar: 104
 
Umeå 20 mars kl 13:30-15:30 Betula
Platser kvar: 89
 
Fullbokad
Umeå 21 mars kl 10-12 Sal A Psykiatrihuset
Platser kvar: 0
 
Fullbokad
Umeå 21 mars kl 13:30-15:30 Sal A Psykiatrihuset
Platser kvar: 0
 
Umeå 22 mars kl 10-12 Bergasalen, By 27_Q0
Platser kvar: 88
 
Umeå 22 mars kl 13:30-15:30 Bergasalen, By 27_Q0
Platser kvar: 53