Skrivretreat Göteborg

Arrangör Ariton Förlag
Tid 2018-02-03 13:30
Plats Quality Hotel 11, gothenburg
Skrivretreat
50 kr

Med utsikt över Götaälv bjuder vi in max åtta personer som vill ägna några timmar tillsammans med andra skrivintresserade att under tystnad skriva. Vi avslutar eftermiddagen med en gemensam fika.