Leda kår Vår i Stockholm

Arrangör Scouternas folkhögskola
Leda kår Vår i Stockholm
 

Att du är anmäld betyder inte att du är antagen till kursen. Kursteamet kommer att efter sista anmälningsdag göra ett urval för att få så stor mångfald i kursen som möjligt, detta för att öka möjligheten till utbyte mellan deltagare.