Utvärdering av kursen Samhällsorientering

Tid 2018-03-01 19:00
Utvärdering av kursen Samhällsorientering
 

Utvärdering av kursen Samhällsorientering 

Utvärderingen besvaras anonymt. Använd korta vägen som namnet ochkortavagen@su.se som mejladressen.

Målet med utvärderingen är att utveckla och effektivisera kursen för kommande terminer. 

Tack för din medverkan!

Bästa hälsningar!
Korta vägen