Företagarskolan 2.0

Arrangör Kalix kommun
Tid 2018-03-05 17:00
Plats EntreprenörCentrum Kalix, Lejonsgatan 7
Företagarskolan 2.0
 

Företagarskolan 2.0
EntreprenörCentrum erbjuder för andra året i rad i samarbete med LTU Business företagsledare möjligheten att genomgå Företagarskolan 2.0.

Utbildningen vänder sig till den som drivit företaget i några år och nu har förutsättningar och en vilja att utveckla och skapa tillväxt i sin verksamhet.

I en första omgång då Företagarskolan 2.0 gick under namnet Ltu Business Growth Academy, tyckte deltagarna så här:

• Hör deltagarna i en kort film:
https://youtu.be/BRI47JS1Kbo

Vill du ta ditt företag till nästa nivå? Då är Företagarskolan 2.0 rätt utbildning för dig.

I dag är en VD:s roll mångfacetterad och kräver ett stort ansvar – ofta blir det strategiarbete lidande på grund av det operativa arbetet. Det gör det svårt att få ett tydligt grepp om vad som säkrar den långsiktiga tillväxten och skapar lönsamhet. Stress gör att beslut baseras på magkänsla istället för på analys. Med Företagarskolan 2.0 får du verktyg som förändrar situationen.

Du får lära dig

Strategi
Företagarskolan 2.0 har huvudfokus i strategi – hur bör strategiska beslut tas och vad bör de grunda sig på? Vi diskuterar verktyg som analyserar ditt företags förutsättningar, resultat och utmaningar och verktyg för en extern analys av marknaden, konkurrenter, kunder och trender. Analysen omsätts till strategiska initiativ och planer
.

Kunder och försäljning
Hur bör den valda strategin influera arbetet med kunder och försäljning? Kundsegmentering, prissättningsmodeller och marknadsplaner diskuteras i utbildningens andra del.

Styrning och uppföljning
Den sista delen fokuserar på hur styrning och uppföljning i ett företag möjliggör att strategin efterlevs och skapar långsiktig tillväxt.

Nätverk
Du får även chans att diskutera utmaningar och lösa uppgifter med andra VD:ar/chefer som befinner sig i samma sits som du.

När?
Utbildningen hålls vid fem tillfällen, kvällstid klockan 17:00 – 20:00

Utbildningsdatum
5 mars
12 mars
14 mars
19 mars
26 mars

Var: Utvecklingsenheten, Lejonsgatan 7, Kalix
Pris: 1490 inkl moms

Så går det till
Under fem tillfällen kvällstid, tre timmar per gång, så träffar du och ett tiotal andra VD:ar varandra och två strategikonsulter från LTU Business där ni diskuterar metoder och modeller för att analysera ert företag och generera initiativ och planer för tillväxt och förändring.

Kursen kommer att fokusera kring ett fiktivt bolag och deltagarna kommer att få värdera det enligt en ’due diligence’-metodik baserat på de verktyg som vi går igenom. Ingen känslig information om det egna företaget behöver lämnas ut.

Vill du veta mer, kontakta Hans Sundell, Näringslivsutvecklare, Kalix kommun, hans.sundell@kalix.se, 073-033 79 11