Kritiskt tänkande - varför är det så svårt undervisa?

Arrangör Learning Center
Tid 2018-02-07 14:15
Plats HiG - Sammanträdesrummet, sal 23:401, plan 4 biblioteket
Kritiskt tänkande - inte bara källkritik
 

Innehåll:

Lars-Torsten Eriksson, AUE inleder kort med aspekter utifrån en artikel av Daniel T. Willingham - med aspekter och exempel på kritiskt tänkande (...som inte bara är "källkritik"). Erfarenhetsutbyte, diskussion och reflektioner.


Kritiska perspektiv behövs när man som student vill förbättra förmågan till kritisk reflektion. Att tillämpa kritisk analys är viktigt och kan underlättas med bra checklistor. Studenter gör undersökningar och examensarbeten och skall lära sig göra utredningar och forskningsrapporter - då behöver de veta vad kritisk tänkande är.

Bok om Kritiskt tänkande.

Öppna lärresurser om Kritiskt tänkande på OpenSNH.

 

Datum: Onsdag 7/2-2018

Tid: 14:15 - 15:30

Var:  Sammanträdesrummet, sal 23:401, plan 4 biblioteket


Anmälan!  

Anmälan senast 6/2-2018.

 


Alla våra seminarier är kostnadsfria!


Om du har några frågor eller vill avboka kontakta Mats Brenner, mbr@hig.se