Society Quest: Sustainable Cities

Arrangör LiU Innovation
Tid 2018-02-27 09:0015:00
Plats CreActive, Teknikringen 7, Linköping
Society Quest: Sustainable Cities
 

Society Quest – Hållbara städer: inkluderande, säkra, flexibla och hållbara
 
Society Quest är ett unikt tillfälle där du har möjlighet att komma i kontakt med forskare vid Linköpings universitet och andra aktörer inom området för att diskutera just dina behov och utmaningar.
 
Kort om Society Quest;
På Society Quest skapas gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt genom en interaktiv och processledd workshop. Du som deltagare är aktiv och bidrar med din kunskap och kontakter. Du kommer även få inspiration genom relevanta föredrag i ämnet.
 
Varmt välkommen den 27 februari 2018, 9.00-15.00 till Creactive, Mjärdevi Science Park, Teknikringen 7, Linköping
 
Skicka in de frågor du vill diskutera redan nu så matchar vi dem med relevant kompetens och erfarenhet. Dagen är kostnadsfri, lunch och fika ingår
 
Vid frågor kontakta anna.maria.wahlqvist@liu.se eller anna.broeders@mjardevi.se
 
LiU Relation, LiU Innovation, Visual Sweden, Norrköpings Science Park och Science Park Mjärdevi

 

Välkommen!

--------------

Society Quest – Sustainable cities: inclusive, safe, resilient and sustainable

 
Society Quest is a unique oppotuniay for you to discuss your needs and challenges related to sustainable cities efforts with researchers from Linköping University, industry representatives and other relevant actors. 
 
Society Quest in brief
Society Quest creates collaborative research and development projects through an interactive process lead workshop. You participate actively, sharing knowledge and contacts with other and get inspiring talks on the subject of sustainable cities to guide initiatives. 

We warmly invite you on the 27th of february 2018, 9:00 to 15:00 at Creactive, Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping

Send the questions you want to discuss during the day and we'll match them to others with relevant competence and experience. The event is free of cost, lunch and fika will be served during the day.  

If you have questions, contact anna.maria.wahlqvist@liu.se or anna.broeders@mjardevi.se
 
LiU Relation, LiU Innovation, Visual Sweden, Norrköpings Science Park and Science Park Mjärdevi