Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Arrangör Bodens kommun personalkontoret
Tid 2018-01-19 08:3012:00
Plats KS-salen stadhuset, Boden
Tillfälle 2: 19/1 2018 kl 08:30 - 12:00
 

Välkommen till utbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Den här utbildningen ger en praktisk introduktion till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om föreskrifterna och vad de innebär i praktiken. Utbildningen tar upp bakgrund, vilka som berörs, vilka krav föreskrifterna ställer och vad de innebär för organisationen. Målet är att få kunskap om hur man rent praktiskt kan integrera föreskrifternas krav i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete inom det psykosociala området. De både förtydligar och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Varmt välkomna!