Utvärdering till svensk rätt del 2

Tid 2018-03-01 19:00
Utvärdering till svensk rätt del 2
 

Utvärderingen besvaras anonymt. Använd korta vägen som namnet och kortavagen@su.se som mejladressen.

Målet med utvärderingen är att utveckla och effektivisera kursen för kommande terminer. 

Tack för din medverkan!

Bästa hälsningar!
Korta vägen