Kallelse Korta Vägen

Kallelse Korta Vägen
 

Dag: den 10:e januari 2018
Tid: kl. 10:00
Plats: Stockholms universitet, Frescati backe husen, Svante Arrhenius väg 21 A, sal 107
Kontakt: kortavagen@su.se

När du är antagen till Korta Vägen registreras uppifter om dig i vårt datasystem. Dessa uppgifter har vi fått från Arbetsförmedlingen. Du behöver dock själv komplettera med bl.a. ditt fullständiga personnummer, som vi behöver för att kunna beställa inloggningsuppgifter till Stockholm universitets datorer. Det är bara vi som arbetar på Samverkansavdelningen vid SU som kommer att använda uppgifterna. Du har rätt att begära utdrag av dina egna uppgifter ur vårt register. Endast du som har blivit anvisad av en handläggare på Arbetsförmedlingen kan registrera dig.