Plasten 100 år i Sverige

Arrangör Plastens Hus
Tid 2017-12-06 10:00
Plats Persgården Perstorp, other
Deltagaravgift, lunch och kaffe ingår
200 kr

Plasten i Sverige fyller 100 år
Seminarium om plastens historia och framtidsvisioner

För 100 år sedan tillverkades den första plasten i Sverige av den indiske kemisten Jnanendra Das Gupta som då arbetade vid Skånska Ättikfabriken AB, numera Perstorp AB. Denna plast som fick namnet isolit var starten på utvecklingen av plastmaterial och plastprodukter som idag är en livsviktig del för vårt moderna samhälle. För att uppmärksamma jubileet anordnas en dag med föredrag av olika föredragshållare för att kort belysa historien, framtida visioner och miljöaspekter på vår användning av plastmaterial. Eventet arrangeras av föreningen Plastens Hus i samarbete med branschorganisationen IKEM och Perstorp AB.

Sponsorer IKEM
Perstorp AB

Kontaktperson
Bo Persson  0435-393 03 info@plastenshus.se

Tidpunkt : Onsdagen 6/12
Plats : Persgården Perstorp
Moderator : Ylva Sjönell frilandsjournalist och plastkunnig 

Anmälan senast 30/11
Deltagaravgift: 200: - Lunch och kaffe ingår

Hela programet hittar du på www.plastenshus.se